Werkwijze

Tijdspad en wachttijden

U kunt bij ons onder andere terecht voor trauma-, depressie- en angstklachten. In de profielen van onze therapeuten leest u welke therapeut mogelijk het beste bij u past.

U kunt hem of haar bellen of mailen, nadat uw huisarts u heeft verwezen of omdat u direct hulp zoekt. Na uw aanmelding krijgt u binnen 5 werkdagen een indicatie wanneer u terecht kunt voor een intake. De aanmeldingswachttijd is afhankelijk van waar u bent verzekerd en bij welke therapeut u (of de huisarts) u heeft aangemeld. Wij proberen de wachttijd uiteraard zo kort mogelijk te houden. De actuele wachttijd per therapeut wordt elke eerste week van de maand op de website geplaatst.

Aanmeldingswachttijd
Dit is het aantal weken tussen het moment dat u zich aanmeldt en daadwerkelijk terecht kunt voor het intakegesprek.

Behandelingswachttijd
Dit is het aantal weken tussen het intakegesprek en de start van de behandeling. De therapeuten hanteren geen behandelingswachttijd. Zodra het intakegesprek heeft plaatsgevonden kan de behandeling direct gestart worden.

Contra-indicaties
Het behandelaanbod van Het Huis voor Psychotherapie is niet toereikend voor psychotische problematiek, suicidaliteit en ernstige verslavings- of agressieproblemen.

Intake/Behandeling

Na het eerste telefonisch of emailcontact volgt het eerste gesprek, de intake. Dit gesprek duurt meestal een uur.

In dit gesprek zullen uw klachten worden besproken en zullen uw therapeut en u vaststellen welke behandeling u nodig heeft. Gestelde indicaties en behandelplannen worden aan het begin van ons maandelijks multidisciplinair teamoverleg (intervisie) besproken. Mocht dit nog niet duidelijk zijn dan kan besloten worden om eerst extra diagnostiek te laten plaatsvinden. Zie hiervoor diagnostiek.

Evaluatie
Wij bespreken regelmatig met u of de behandeling en de samenwerking naar wens zijn en of er verbetering optreedt in uw situatie.
Daarnaast krijgt u periodiek – in ieder geval aan het begin en aan het eind – een vragenlijst toegezonden die uw klachten en uw welzijn meet. Na invulling wordt deze gelezen door uw therapeut en aan uw dossier gekoppeld. Op deze manier hebben we een extra check of de therapie behulpzaam is.
Dit systeem heet Routine Outcome Monitoring (ROM) en ook daarmee voldoet Het Huis voor Psychotherapie aan de landelijke kwaliteitseisen.

Bereikbaarheid en Waarneming
Uw therapeut is bereikbaar per mail of telefonisch op zijn of haar werkdagen. Uw therapeut zal met u bespreken wanneer hij/zij werkt. Bij langdurige afwezigheid van de therapeut (bijvoorbeeld vakantie), zal er in overleg met u een collega waarnemen indien dat wenselijk is.

Crisis
Bij dringende zaken kunt u contact opnemen met uw huisarts en buiten kantoortijden met de centrale huisartsenpost in uw regio. In geval van crisis kunnen zij meteen de crisisdienst inschakelen. Zij beoordelen de situatie en kijken welke hulpverlening er noodzakelijk is.

 

Regelgeving

In Het Huis voor Psychotherapie werken we volgens de wetten die zijn opgesteld voor de gezondheidszorg en volgens de beroepscodes en richtlijnen van de beroepsverenigingen waarbij wij zijn aangesloten.

Deze wetten zijn; de Wet Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG), de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

U kan over deze wetten meer lezen op de volgende sites:

De beroepsverenigingen waar diverse therapeuten bij aangesloten zijn.

Klachten

Therapeuten bij Het Huis voor Psychotherapie werken volgens de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

Als u een klacht heeft, kunt u die in eerste instantie aan ons melden. We zullen met u in gesprek gaan over de klacht en hopen het samen met u op te lossen.
Mocht u niet tevreden zijn over onze oplossing dat kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging waar de desbetreffende therapeut bij is aangesloten. Zie daarvoor www.psychotherapie.nlwww.lvvp.info of wanneer het een van onze psychiaters betreft hun persoonlijke pagina.

Privacy

Alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling worden opgeslagen en beheerd volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij hebben beroepsgeheim en de uitwisseling van gegevens met derden valt dan ook onder strikte – mede door de Beroepscode voorgeschreven – beperkende voorwaarden, waaronder op de eerste plaats uw schriftelijke toestemming en uw recht op informatie.
Zie voor verdere informatie over beheer en uitwisseling van uw gegevens het Privacystatement bij de individuele behandelaar.