Drs. R. (Rob) Stoffer

Therapie, les- of supervisie geven – ik doe het even graag. Want het draait om hetzelfde: een veilig klimaat creëren waar nieuw gedrag, nieuwe gevoelens of nieuwe ideeën kunnen groeien. En dat doe je samen.
Sinds 1980 ben ik werkzaam in de GGz en naast mijn psychodynamische achtergrond, al lange tijd enthousiast over EMDR en de indrukwekkende effecten.

Klinisch psycholoog BIG 89035879825
Psychotherapeut BIG 19035879816
Practitioner EMDR
Supervisor NVP
Leertherapeut NVP
Persoonlijke AGB-code 94-014382

KvK 30236526
Trainingen via Uit de oude Tuinkamer: www.udot.nl

Ik werk zonder contracten met de zorgverzekeraar.

U kunt bij mij terecht voor EMDR en integratieve psychotherapie, zowel binnen de Specialistische GGz als in het kader van leertherapie.

Hier vindt u het kwaliteitsstatuut en het privacystatement.

Ik kan op dit moment geen nieuwe aanmeldingen meer aannemen. Ik hanteer geen wachtlijst.

Praktijkadres: Rembrandtkade 36, 3583TN, Utrecht. Dinsdag unit 8; donderdag unit 9.
Post en supervisie: Vrouwe Justitiaplein 27, 3511 EX, Utrecht.
Ook online supervisie en therapie.