Supervisie

Supervisie

Het Huis voor Psychotherapie biedt supervisie in het kader van de opleidingen tot Gz-psycholoog, psychotherapeut, systeemtherapeut NVRG, psychiater of klinisch psycholoog. Diverse therapeuten zijn geregistreerd NVP-supervisor of NVRG-supervisor.
Daarnaast superviseren wij regelmatig collega’s in trajecten van verschillende lengte, afhankelijk van de vraag. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een specifieke methode of het vergroten van professionele effectiviteit en zelfvertrouwen in de solopraktijk tot aan de wens tot supervisie over het opzetten dan wel voeren van een eigen praktijk.

Elk supervisiecontact begint met een kennismaking waarbij uw leerdoelen en wensen centraal staan. De supervisie kan plaatsvinden individueel of in groepsverband.