Consultatie

Consultatie

Het Huis voor Psychotherapie biedt voor diverse beroepsgroepen de klassieke vorm van consultatie aan, waarbij een professional zich vanwege een technisch, moreel of emotioneel dilemma wendt tot een collega met de vraag om hulp bij verduidelijking van eigen motieven of keuzes. Vaak is het probleem (nog) niet zo concreet als voornoemd en kan de professional alleen maar melden ‘vast te zitten’. Het consultatieproces is bedoeld om de consultatievrager te helpen ontdekken door welke factoren zijn/haar ‘gereedschapskist’ op slot is komen te zitten, waarna de oplossing zich veelal zelf wijst.

Individuele consultatie beslaat meestal één tot drie gesprekken per vraag.

Bij Het Huis voor Psychotherapie kunt u tevens ‘complexe consultatie’ aanvragen bij een team dat, afhankelijk van de vraag, wordt samengesteld.