Kosten

Sinds januari 2022 wordt er in de GGZ gebruik gemaakt van het zorgprestatiemodel.

U kunt op de rekening van de behandelaar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. De rekeningen van uw behandelaar krijgt u op basis van zorgprestaties en de zorgverzekeraar gaat dus zorgprestaties vergoeden.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar, het soort consult en de duur van het consult.

Vanaf 1 januari 2022 wordt voor de ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken.

Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering. De zorgvraagtypering wordt gedaan door de behandelaar, aan de hand van de HoNOS+ vragenlijst, een lijst die klachten en problemen inventariseert. Hieruit volgt een zorgvraagtype, een indicatie van de verwachte behandelinzet.

Heeft uw therapeut een contract met uw zorgverzekeraar, dan worden de rekeningen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend. Houdt u er wel rekening mee dat u een eigen risico heeft bij de zorgverzekeraar.

Kiest u ervoor om zelf te betalen, dan krijgt u maandelijks of per kwartaal een rekening van uw therapeut. De tarieven die de therapeuten van Het Huis voor Psychotherapie hanteren komen overeen met de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

AFSPRAKEN VERZETTEN / NO-SHOW

Mocht u een afspraak willen verzetten, dan kunt u het beste zelf rechtstreeks contact opnemen met uw therapeut. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur (een werkdag) voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid in rekening te brengen.

WEL / GEEN CONTRACT MET UW ZORGVERZEKERAAR EN VERSCHIL IN POLISSEN

Heeft uw therapeut geen contract met uw verzekeraar dan is het onderstaande voor u van belang. Dit heet in termen van de zorgverzekeraars niet-gecontracteerde zorg. Let op, wij werken voornamelijk contract vrij.

Voor de niet-gecontracteerde zorg hebben de zorgverzekeraars verschillende vergoedingen. Er zijn twee soorten polissen: de naturapolis en de restitutiepolis.

Bij een naturapolis is het de bedoeling dat u als verzekerde een zorgaanbieder (uw therapeut) kiest met wie uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten. Kiest u voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar, dan vergoedt uw zorgverzekeraar niet het gehele bedrag, maar ongeveer 75 tot 80% ervan (neem voor het exacte percentage contact op met uw zorgverzekeraar).
U krijgt de rekening van de zorgaanbieder, vervolgens heeft u zelf een betalingsverplichting en dient u zelf de nota bij uw zorgverzekeraar in. Bij een restitutiepolis bent u vrij in de keuze van de zorgaanbieder, ongeacht of deze een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. U krijgt dan ook een groot deel van de behandeling vergoed, tot 100% van de kosten. Voor het exacte percentage is het van belang om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. De percentages verschillen namelijk per polis en per verzekeraar.
Ook bij deze polis krijgt u de rekening van de zorgaanbieder, vervolgens heeft u zelf een betalingsverplichting en dient u zelf de nota bij uw zorgverzekeraar in.

De door de therapeut gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Onverzekerd product (OVP) bij de zorg in de GGZ

Wanneer u een behandeling voor problemen zoals bijvoorbeeld een aanpassingsstoornis wilt volgen, dient u de kosten hiervan zelf te betalen. Deze behandelingen worden niet vergoed en heten in termen van de zorgverzekeraars een onverzekerd product. Het tarief voor onverzekerde zorg in 2024 is € 131,82 per zitting van 45 minuten. Hier rust geen BTW op. Er is in dit geval geen verwijzing van de huisarts nodig.

Partner relatie therapie

Relatietherapie (EFT) wordt alleen nog vergoed wanneer er sprake is van een andere As 1 stoornis. Dat betekent dat u het in veel gevallen zelf moet betalen. De kosten voor partnerrelatietherapie bedragen €205 voor een consult van 75 minuten. Bij deze tarieven is rekening gehouden met 15 minuten “indirecte tijd” (voorbereiding, verslaglegging, correspondentie, e.d.) per consult.