Kosten

Op 1 januari 2022 gaat er iets veranderen in de ggz. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Het nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.
Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft.

De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.

U kunt op de rekening van de behandelaar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. De rekeningen van uw behandelaar krijgt u op basis van zorgprestaties en de zorgverzekeraar gaat dus zorgprestaties vergoeden. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar, het soort consult en de duur van het consult.

Vanaf 1 januari 2022 wordt voor de ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd.

Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering. De zorgvraagtypering wordt gedaan door de behandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de cliënt. Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de behandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.
Heeft uw therapeut een contract met uw zorgverzekeraar, dan worden de rekeningen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend. Houdt u er wel rekening mee dat u een eigen risico heeft bij de zorgverzekeraar.

Kiest u ervoor om zelf te betalen, dan krijgt u maandelijks / per kwartaal een rekening van uw therapeut. De tarieven die de therapeuten van Het Huis voor Psychotherapie hanteren komen overeen met de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

NO-SHOW

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur (een werkdag) voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid in rekening te brengen.

WEL / GEEN CONTRACT MET UW ZORGVERZEKERAAR EN VERSCHIL IN POLISSEN

Heeft uw therapeut geen contract met uw verzekeraar dan is het onderstaande voor u van belang. Dit heet in termen van de zorgverzekeraars niet-gecontracteerde zorg. Let op, wij werken voornamelijk contract vrij.

Voor de niet-gecontracteerde zorg hebben de zorgverzekeraars verschillende vergoedingen. Er zijn twee soorten polissen: de naturapolis en de restitutiepolis.

Bij een naturapolis is het de bedoeling dat u als verzekerde een zorgaanbieder (uw therapeut) kiest met wie uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten. Kiest u voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar, dan vergoedt uw zorgverzekeraar niet het gehele bedrag, maar ongeveer 75 tot 80% ervan (neem voor het exacte percentage contact op met uw zorgverzekeraar).
U krijgt de rekening van de zorgaanbieder, vervolgens heeft u zelf een betalingsverplichting en dient u zelf de nota bij uw zorgverzekeraar in.Bij een restitutiepolis bent u vrij in de keuze van de zorgaanbieder, ongeacht of deze een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. U krijgt dan ook een groot deel van de behandeling vergoed, tot 100% van de kosten. Voor het exacte percentage is het van belang om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. De percentages verschillen namelijk per polis en per verzekeraar.
Ook bij deze polis krijgt u de rekening van de zorgaanbieder, vervolgens heeft u zelf een betalingsverplichting en dient u zelf de nota bij uw zorgverzekeraar in.

Onverzekerd product (OVP) bij de zorg in de GGZ

Wanneer u een behandeling voor problemen zoals bijvoorbeeld een aanpassingsstoornis wilt volgen, dient u de kosten hiervan zelf te betalen. Deze behandelingen worden niet vergoed en heten in termen van de zorgverzekeraars een onverzekerd product. Het tarief voor onverzekerde zorg in 2021 is € 114,41 per zitting van 45 minuten. Hier rust geen BTW op. Er is in dit geval geen verwijzing van de huisarts nodig.

De door de therapeut gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Partner relatie therapie

Relatietherapie (EFT) wordt alleen nog vergoed wanneer er sprake is van een andere As 1 stoornis. Dat betekent dat u het in veel gevallen zelf moet betalen. De kosten per gesprek bedragen € 150,00 (75 minuten), excl. btw.