Kosten

Bij het afronden van de behandeling, of in elk geval jaarlijks, wordt de rekening opgemaakt. Heeft uw therapeut een contract met uw zorgverzekeraar, dan wordt de rekening rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend. Houdt u er wel rekening mee dat u een eigen risico heeft bij de zorgverzekeraar.

Kiest u ervoor om zelf te betalen, dan krijgt u maandelijks een rekening van uw therapeut. De kosten per consult bedragen in 2021 € 114,41 (45 minuten voor het gesprek en 15 minuten voor voorbereiden en verslaglegging). Dit uurtarief geldt ook voor evt. administratieve activiteiten in uw belang zoals verwijsbrieven of verklaringen.

De tarieven die de therapeuten van Het Huis voor Psychotherapie hanteren komen overeen met de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

NO-SHOW

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur (een werkdag) voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid in rekening te brengen.

WEL / GEEN CONTRACT MET UW ZORGVERZEKERAAR EN VERSCHIL IN POLISSEN

Heeft uw therapeut geen contract met uw verzekeraar dan is het onderstaande voor u van belang. Dit heet in termen van de zorgverzekeraars niet-gecontracteerde zorg. Let op, wij werken vanaf 2020 voornamelijk contract vrij.

Voor de niet-gecontracteerde zorg hebben de zorgverzekeraars verschillende vergoedingen. Er zijn twee soorten polissen: de naturapolis en de restitutiepolis.

Bij een naturapolis is het de bedoeling dat u als verzekerde een zorgaanbieder (uw therapeut) kiest met wie uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten. Kiest u voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar, dan vergoedt uw zorgverzekeraar niet het gehele bedrag, maar ongeveer 75 tot 80% ervan (neem voor het exacte percentage contact op met uw zorgverzekeraar).
U krijgt de rekening van de zorgaanbieder, vervolgens heeft u zelf een betalingsverplichting en dient u zelf de nota bij uw zorgverzekeraar in.

Bij een restitutiepolis bent u vrij in de keuze van de zorgaanbieder, ongeacht of deze een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. U krijgt dan ook een groot deel van de behandeling vergoed, tot 100% van de kosten. Voor het exacte percentage is het van belang om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. De percentages verschillen namelijk per polis en per verzekeraar.
Ook bij deze polis krijgt u de rekening van de zorgaanbieder, vervolgens heeft u zelf een betalingsverplichting en dient u zelf de nota bij uw zorgverzekeraar in.

Onverzekerd product (OVP) bij de zorg in de GGZ

Wanneer u een behandeling voor problemen zoals bijvoorbeeld een aanpassingsstoornis wilt volgen, dient u de kosten hiervan zelf te betalen. Deze behandelingen worden niet vergoed en heten in termen van de zorgverzekeraars een onverzekerd product. Het tarief voor onverzekerde zorg in 2021 is € 114,41 per zitting van 45 minuten. Hier rust geen BTW op. Er is in dit geval geen verwijzing van de huisarts nodig.

De door de therapeut gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Partner relatie therapie

Relatietherapie (EFT) wordt alleen nog vergoed wanneer er sprake is van een andere As 1 stoornis. Dat betekent dat u het in veel gevallen zelf moet betalen. De kosten per gesprek bedragen € 150,00 (75 minuten), excl. btw.