Systeemtherapie

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij uw klachten worden bezien in de complexe samenhang met ‘het systeem’. Systeem is een term die staat voor alles wat een belangrijk onderdeel van uw omgeving/leefwereld uitmaakt. Dit kunnen uw gezin, relatie, familie en vrienden zijn maar ook maatschappelijk positie, werk, cultuur en (religieuze) overtuigingen.
Systeemtherapie kan zowel individueel als bij relaties en gezinnen ingezet worden. Een belangrijk doel is om zicht te krijgen op de interacties van de cliënt met zijn of haar systeem en de samenhang met de aanmeldklacht. Kenmerkend is dat voor u belangrijke personen kunnen worden uitgenodigd bij de gesprekken. In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. In de therapie worden de cliënt en de naast betrokkenen zich bewust van de manier waarop ze op elkaar reageren en krijgen zicht op de invloed die ze op elkaar hebben. Van daaruit wordt er gewerkt naar een oplossing.

Voor meer info: o.a. www.nvrg.nl