Psychodynamische psychotherapie

Psychodynamische psychotherapie

Deze vorm van therapie, ook wel inzichtgevend genoemd, gaat ervan uit dat klachten kunnen ontstaan doordat op onbewust niveau gevoelens en verlangens in strijd zijn met andere gevoelens of normen – een zogeheten innerlijk conflict. Psychodynamische psychotherapie is bedoeld om deze conflicten bewust te maken zodat u zich kunt losmaken van oude denk- en gedragspatronen met als resultaat minder spanning en meer keuzevrijheid.
Door te onderzoeken wat er binnen uzelf, tussen u en anderen – maar ook tussen u en de therapeut – gebeurt, worden deze knellende gevoelens en normen bewust gemaakt.
Psychodynamische psychotherapie is intensief en duurt vaak minimaal 50 sessies.

Voor meer info: o.a. www.nvpp.nl / www.vgcp.nl