Farmacotherapie

Farmacotherapie

Psychische klachten kunnen soms zo ernstig zijn dat u de behandeling daardoor niet goed kunt volgen. Daarbij kunnen medicijnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan medicijnen tegen extreme somberheid en angsten.
Er wordt altijd goed gekeken naar de juiste dosis, het effect, de bijwerkingen en hoe lang de medicijnen nodig zijn. Medicijnen kunnen alleen worden voorgeschreven door de psychiater. Als u al langer medicatie gebruikt en hiermee wilt stoppen, kunt u hierin begeleiding krijgen.
Bent u in behandeling bij een van de andere therapeuten, dan krijgt u in zo’n geval een afspraak bij een psychiater van Het Huis voor Psychotherapie.