EMDR

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) is een beproefde behandeling en aanbevolen bij posttraumatische stressstoornis (PTSS) maar ook bij diverse angststoornissen. Tevens blijkt EMDR werkzaam in een aantal gevallen waar een extreem negatief zelfbeeld is ontstaan door herhaaldelijke nare gebeurtenissen in de ontwikkeling zoals gepest, vernederd, misbruikt, mishandeld of verwaarloosd worden.
Kort gezegd bestaat EMDR uit het ophalen van de nare herinneringen of angstbeelden terwijl de therapeut een afleidende taak aanbiedt, bij voorkeur snelle oogbewegingen. De herinnering zelf verdwijnt niet maar wel het bijbehorende nare gevoel, waardoor vaak ruimte komt om positiever over uzelf te gaan denken.

Voor meer info: o.a. www.emdr.nl