Diagnostiek

Diagnostiek

Naast de diagnostiek die in alle gevallen plaatsvindt tijdens de intake, kunnen we zonodig aanvullende diagnostiek aanbieden in de vorm van psychiatrische diagnostiek of psychologisch onderzoek. In sommige gevallen is het goed om te onderzoeken hoe uw klachten verklaard kunnen worden. Verschillende therapeuten bij Het Huis voor Psychotherapie verrichten psychologisch onderzoek. Daaronder valt intelligentie onderzoek, neuropsychologisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek. We zijn daarnaast gespecialiseerd in de diagnostiek van ADHD.