Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie

Bij sommige psychische klachten zijn het niet de gebeurtenissen zelf die negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor u dingen kunt zien. Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Als u negatieve gedachten leert anders te interpreteren, krijgt u een objectievere kijk op uw eigen gevoelens en waarnemingen. Door gesprekken met de therapeut en daarnaast thuis ook bij te houden hoe het met u gaat, gaat u aan de slag. Vervolgens zullen we ook kijken of u dingen anders kunt gaan doen. Het doel zal uiteindelijk altijd zijn dat u beter om zult kunnen gaan met emotionele problemen, zoals bijvoorbeeld angst, boosheid, somberheid of schuldgevoelens. Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland. Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht.

Voor meer info: o.a. www.vgct.nl