Aanbod

Aanbod van behandelingen

 • Diagnostiek Wilt u meer weten?

  Diagnostiek

  Naast de diagnostiek die in alle gevallen plaatsvindt tijdens de intake, kunnen we zonodig aanvullende diagnostiek aanbieden in de vorm van psychiatrische diagnostiek of psychologisch onderzoek. In sommige gevallen is het goed om te onderzoeken hoe uw klachten verklaard kunnen worden. Verschillende therapeuten bij Het Huis voor Psychotherapie verrichten psychologisch onderzoek. Daaronder valt intelligentie onderzoek, neuropsychologisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek. We zijn daarnaast gespecialiseerd in de diagnostiek van ADHD.

  Volgende
 • Cognitieve gedragstherapie Wilt u meer weten?

  Cognitieve gedragstherapie

  Bij sommige psychische klachten zijn het niet de gebeurtenissen zelf die negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor u dingen kunt zien. Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Als u negatieve gedachten leert anders te interpreteren, krijgt u een objectievere kijk op uw eigen gevoelens en waarnemingen. Door gesprekken met de therapeut en daarnaast thuis ook bij te houden hoe het met u gaat, gaat u aan de slag. Vervolgens zullen we ook kijken of u dingen anders kunt gaan doen. Het doel zal uiteindelijk altijd zijn dat u beter om zult kunnen gaan met emotionele problemen, zoals bijvoorbeeld angst, boosheid, somberheid of schuldgevoelens. Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland. Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht.

  Voor meer info: o.a. www.vgct.nl

  Volgende
 • Schematherapie Wilt u meer weten?

  Schematherapie

  Schematherapie is een bewezen effectieve vorm van psychotherapie. Schema’s zijn gedachten en gedragspatronen die al in een vroeg stadium van de jeugd zijn ‘aangelegd’. Deze zijn bepalend voor de manier waarop wij de wereld om ons heen ervaren. Een schema kan ervoor zorgen dat u informatie niet goed begrijpt en daar vervolgens verkeerd op reageert. Zo’n schema kan op deze manier in uw leven een storende rol spelen. Met uw verstand weet u misschien wel wat u zou moeten doen, maar uw gevoel duwt u een andere kant op.

  Schematherapie helpt u om de oorsprong van uw problemen te begrijpen en te veranderen. U krijgt inzicht in uw emoties en leert om op een goede manier voor uzelf op te komen. Zo verandert uw gedrag, en daarmee ook uw gedachten en gevoelens.

  Voor meer info: o.a. www.schematherapie.nl

  Volgende
 • EMDR Wilt u meer weten?

  EMDR

  EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) is een beproefde behandeling en aanbevolen bij posttraumatische stressstoornis (PTSS) maar ook bij diverse angststoornissen. Tevens blijkt EMDR werkzaam in een aantal gevallen waar een extreem negatief zelfbeeld is ontstaan door herhaaldelijke nare gebeurtenissen in de ontwikkeling zoals gepest, vernederd, misbruikt, mishandeld of verwaarloosd worden.
  Kort gezegd bestaat EMDR uit het ophalen van de nare herinneringen of angstbeelden terwijl de therapeut een afleidende taak aanbiedt, bij voorkeur snelle oogbewegingen. De herinnering zelf verdwijnt niet maar wel het bijbehorende nare gevoel, waardoor vaak ruimte komt om positiever over uzelf te gaan denken.

  Voor meer info: o.a. www.emdr.nl

  Volgende
 • Systeemtherapie Wilt u meer weten?

  Systeemtherapie

  Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij uw klachten worden bezien in de complexe samenhang met ‘het systeem’. Systeem is een term die staat voor alles wat een belangrijk onderdeel van uw omgeving/leefwereld uitmaakt. Dit kunnen uw gezin, relatie, familie en vrienden zijn maar ook maatschappelijk positie, werk, cultuur en (religieuze) overtuigingen.
  Systeemtherapie kan zowel individueel als bij relaties en gezinnen ingezet worden. Een belangrijk doel is om zicht te krijgen op de interacties van de cliënt met zijn of haar systeem en de samenhang met de aanmeldklacht. Kenmerkend is dat voor u belangrijke personen kunnen worden uitgenodigd bij de gesprekken. In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. In de therapie worden de cliënt en de naast betrokkenen zich bewust van de manier waarop ze op elkaar reageren en krijgen zicht op de invloed die ze op elkaar hebben. Van daaruit wordt er gewerkt naar een oplossing.

  Voor meer info: o.a. www.nvrg.nl

  Volgende
 • Emotionally Focused Therapy (EFT) Wilt u meer weten?

  Emotionally Focused Therapy

  EFT is een beproefde methode om te helpen bij relatieproblemen.
  ‘Moeten we uit elkaar gaan? Hij is er niet echt voor me’; ‘Ze houdt niet op met zeuren’; ‘We maken alleen maar ruzie en we groeien uit elkaar’. EFT-relatietherapie kan een oplossing zijn voor deze problemen, omdat je met EFT werkt aan meer verbinding in je relatie. EFT heeft een hoge slagingskans, meer dan andere relatietherapieën. We kijken naar communicatie- en gedragspatronen binnen relaties, naar de onderlinge verbinding, naar de zere plekken van vroeger en bouwen aan een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken.

  Voor meer info: o.a. www.eft.nl

  Volgende
 • Psychodynamische psychotherapie Wilt u meer weten?

  Psychodynamische psychotherapie

  Deze vorm van therapie, ook wel inzichtgevend genoemd, gaat ervan uit dat klachten kunnen ontstaan doordat op onbewust niveau gevoelens en verlangens in strijd zijn met andere gevoelens of normen – een zogeheten innerlijk conflict. Psychodynamische psychotherapie is bedoeld om deze conflicten bewust te maken zodat u zich kunt losmaken van oude denk- en gedragspatronen met als resultaat minder spanning en meer keuzevrijheid.
  Door te onderzoeken wat er binnen uzelf, tussen u en anderen – maar ook tussen u en de therapeut – gebeurt, worden deze knellende gevoelens en normen bewust gemaakt.
  Psychodynamische psychotherapie is intensief en duurt vaak minimaal 50 sessies.

  Voor meer info: o.a. www.nvpp.nl / www.vgcp.nl

  Volgende
 • Behandeling van verslaving Wilt u meer weten?

  Behandeling van verslaving

   • U heeft steeds meer nodig van een bepaald middel om hetzelfde effect te bereiken.
   • U krijgt ontwenningsverschijnselen als u niet gebruikt. Dit kunnen lichamelijke verschijnselen zijn, zoals zweten of trillen. Of geestelijke verschijnselen zoals onrustig zijn of in paniek raken als u het middel niet tot uw beschikking heeft.
   • U gebruikt om ontwenningsverschijnselen tegen te gaan. U moet gebruiken om u goed te voelen.

  Zodra u uw gedrag niet meer onder controle heeft en uw leven er negatief door wordt beïnvloed, wordt het tijd om in behandeling te gaan. Het Huis voor Psychotherapie biedt professionele hulp voor verslavingsproblemen van matige ernst bij het onder controle krijgen of houden van alcohol, drugs, seks (porno) verslaving en gokken.
  Belangrijk om te vermelden is dat wij doorverwijzen naar specialistische verslavingszorg bij ernstige verslavingsproblemen.

  Voor meer info: o.a. www.trimbos.nl

  Volgende
 • Farmacotherapie Wilt u meer weten?

  Farmacotherapie

  Psychische klachten kunnen soms zo ernstig zijn dat u de behandeling daardoor niet goed kunt volgen. Daarbij kunnen medicijnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan medicijnen tegen extreme somberheid en angsten.
  Er wordt altijd goed gekeken naar de juiste dosis, het effect, de bijwerkingen en hoe lang de medicijnen nodig zijn. Medicijnen kunnen alleen worden voorgeschreven door de psychiater. Als u al langer medicatie gebruikt en hiermee wilt stoppen, kunt u hierin begeleiding krijgen.
  Bent u in behandeling bij een van de andere therapeuten, dan krijgt u in zo’n geval een afspraak bij een psychiater van Het Huis voor Psychotherapie.

Overig aanbod

 • Supervisie Wilt u meer weten?

  Supervisie

  Het Huis voor Psychotherapie biedt supervisie in het kader van de opleidingen tot Gz-psycholoog, psychotherapeut, systeemtherapeut NVRG, psychiater of klinisch psycholoog. Diverse therapeuten zijn geregistreerd NVP-supervisor of NVRG-supervisor.
  Daarnaast superviseren wij regelmatig collega’s in trajecten van verschillende lengte, afhankelijk van de vraag. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een specifieke methode of het vergroten van professionele effectiviteit en zelfvertrouwen in de solopraktijk tot aan de wens tot supervisie over het opzetten dan wel voeren van een eigen praktijk.

  Elk supervisiecontact begint met een kennismaking waarbij uw leerdoelen en wensen centraal staan. De supervisie kan plaatsvinden individueel of in groepsverband.

  Volgende
 • Consultatie Wilt u meer weten?

  Consultatie

  Het Huis voor Psychotherapie biedt voor diverse beroepsgroepen de klassieke vorm van consultatie aan, waarbij een professional zich vanwege een technisch, moreel of emotioneel dilemma wendt tot een collega met de vraag om hulp bij verduidelijking van eigen motieven of keuzes. Vaak is het probleem (nog) niet zo concreet als voornoemd en kan de professional alleen maar melden ‘vast te zitten’. Het consultatieproces is bedoeld om de consultatievrager te helpen ontdekken door welke factoren zijn/haar ‘gereedschapskist’ op slot is komen te zitten, waarna de oplossing zich veelal zelf wijst.

  Individuele consultatie beslaat meestal één tot drie gesprekken per vraag.

  Bij Het Huis voor Psychotherapie kunt u tevens ‘complexe consultatie’ aanvragen bij een team dat, afhankelijk van de vraag, wordt samengesteld.

  Volgende
 • Psychiatrische consultatie Wilt u meer weten?

  Psychiatrische consultatie

  Als huisarts kunt u de psychiaters bij Het Huis voor Psychotherapie benaderen voor consultatie. Ook kunnen de psychiaters op verzoek een consult voeren met uw patiënt of deelnemen aan uw multidisciplinaire overleggen (MDO’s).

  Volgende
 • Trainingen Wilt u meer weten?

  Trainingen

  Meerdere therapeuten zijn verbonden aan verschillende postdoctorale opleidingen. Daarnaast verzorgen we diverse incompany-trainingen, bijvoorbeeld over Het Vijf-gesprekkenmodel, over omgaan met weerstand in therapie, over specifieke psychiatrische syndromen en interventies, een basiscursus therapeutische gespreksvoering, over het verbeteren van de casuïstiekbespreking, enz.
  Heeft u een specifieke vraag op het gebied van nascholing? Wij kijken graag met u naar de beste oplossing – uiteraard ook als we u daartoe beter met andere collega’s of instellingen in contact kunnen brengen.
  Voor meer info: o.a. www.udot.nl

  Volgende
 • ADHD diagnostiek Wilt u meer weten?

  ADHD-diagnostiek

  Bij het vermoeden van ADHD-problematiek is het belangrijk om een goede diagnose te stellen. Hierbij wordt vaak informatie van de omgeving (ouders en/of partners) meegenomen. De psychiaters van Het Huis voor Psychotherapie zijn in dit proces gespecialiseerd. Na de diagnostische fase volgt een korte behandelfase waarin voorlichting wordt gegeven en u indien nodig op medicatie kan worden ingesteld.

  Volgende
 • Second opinion Wilt u meer weten?

  Second opinion

  Een second opinion is een oordeel van een andere deskundige dan de behandelend arts. Voor een second opinion heeft u een verwijzing van uw behandelend arts nodig. De arts die u verzoekt om een verwijzing voor een second opinion moet aan uw verzoek voldoen. Behalve als hij daartegen zwaarwegende argumenten heeft. Voor een second opinion kunt u contact opnemen met een van onze psychiaters.

  Volgende
 • Leertherapie Wilt u meer weten?

  Leertherapie

  Het Huis voor Psychotherapie biedt leertherapie in het kader van de opleidingen tot Gz-psycholoog, psychotherapeut, systeemtherapeut NVRG, psychiater of klinisch psycholoog. Diverse therapeuten zijn geregistreerd NVP-leertherapeut of NVRG-leertherapeut.

  Elk leertherapie traject begint met een kennismaking waarbij uw wensen centraal staan. De leertherapie kan individueel en mogelijk ‘online’ plaatsvinden.